MindMosaic
Een praktijk voor counseling en therapie die u toegankelijke, indivuele en doeltreffende ondersteuning biedt. Uw bron voor inzicht, groei en welzijn! 
 

SERVICES EN TARIEVEN 

Services: counseling, psychotherapie en coaching


Een traject van counseling, psychotherapie of coaching kan variëren van een eenmalig consult, van korte duur (6 tot 8 sessies), of tot langere termijn. Mijn ervaring is dat gemiddeld 6 tot 10 sessies over het algemeen effectief zijn. Tijdens de sessies heeft u de mogelijkheid om uw zorgen te bespreken met een empathische, niet-oordelende luisteraar. Het kan zijn dat er een specifiek probleem is waaraan u wilt werken, of dat er verschillende uitdagingen zijn. Ik raad u aan één of meerdere sessies te proberen om te kijken hoe u zich voelt. Ik moedig u ook aan om onderweg vragen te stellen. Uiteindelijk gaat het bij counseling en psychotherapie om het helpen van jezelf om dingen voor jezelf op te lossen. Het proces is vrijwillig is en de keuze is altijd aan u. U kunt kiezen of u een afspraak op locatie wilt hebben, online of telefonisch. Als u wilt, kan ik u telefonisch of via de door u gekozen online technologie alleen met audio spreken. Het belangrijkste is dat u zich ontspannen en op uw gemak voelt terwijl we samenwerken.


Counceling:

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij: het oplossen of hanteren van problemen; het vinden van antwoorden op vragen; het benutten van ongebruikte mogelijkheden; het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat erom dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.
Psychotherapie:

Psychotherapie is een krachtige behandelmethode voor het aanpakken van psychische klachten en problemen, waarbij de dialoog tussen de cliënt en de behandelaar centraal staat. Het vormt een overkoepelend begrip voor diverse therapievormen die een psychotherapeut kan hanteren om effectieve interventies te bieden voor uiteenlopende psychische uitdagingen.
Coaching:

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. 


Tarieven en Vergoedingen

Je bent van harte welkom om direct bij mij een afspraak te maken, zonder dat je een verwijsbrief van de huisarts nodig hebt. 


  1. Individuele sessie van 50 minuten: €95
  2. Relatietherapie (2 of meer personen) 70 min: €130
  3. Groepssessie van 90 minuten: €70
  4. E-mail consult: €35
  5. Kort telefonisch consult (max. 20 min): €40


Afspraken dienen tijdig te worden gemaakt en kunnen worden geannuleerd of gewijzigd met een opzegtermijn van minimaal 24 uur voor de geplande afspraak.
Bij annuleringen binnen 24 uur voor de geplande afspraak kan een annuleringsvergoeding in rekening worden gebracht.


Counseling en therapie worden steeds vaker vergoed door verschillende zorgverzekeraars als onderdeel van de aanvullende verzekering. Coaching komt niet voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking.


Heb je al gecontroleerd of jouw zorgverzekeraar ook deze mogelijkheid biedt? Je kunt het eenvoudig navragen (het liefst voor of na het intakegesprek) bij je zorgverzekeraar met de onderstaande codes:

  • AGB-code Zorgverlener: 94115860
  • AGB-code Praktijk: 94068096


Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is via beroepsvereniging de NIP geregeld.


KVK: 92418694
BTW nummer NL004959706B82
Rekeningnummer: NL53 RABO 0380 6142 00
Tenaamstelling: Mindmosaic